Ірпінський індустріальний технікум

 
 

Ірпінський індустріальний технікум
Ірпінський індустріальний технікум У 1961 році Ірпінський гірничо-паливний технікум був перейменований в Ірпінський індустріальний технікум. У 1968 році в ньому проводилась підготовка спеціалістів уже за десятьма спеціальностями. Протягом 1946—1968 рр. було випущено 3 800 спеціалістів. 1969 рік ознаменував новий етап у розвитку технікуму. Директором технікуму призначено Володимира Івановича Павленка . За 22 роки під його керівництвом була створена сучасна навчально-матеріальна база. За плідну працю з підготовки спеціалістів для народного господарства В. І. Павленко був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, йому було присвоєно звання «Заслужений учитель Української РСР». Починаючи з 1975 року, Ірпінський індустріальний технікум займав перші місця на виставках технічної творчості серед технікумів м. Києва й області. У 1980 році технікум готував спеціалістів за спеціальностями: «Економіка і планування в галузях народного господарства», «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», «Обробка матеріалів на станках і автоматичних лініях», «Монтаж та експлуатація електрообладнання підприємств і громадських споруд», «Експлуатація станків з програмним управлінням і робототехнічних комплексів», «Налагодження і експлуатація електронних пристроїв програмного управління і обладнання автоматизованого виробництва», «Механізація і автоматизація торф'яного виробництва», «Виробництво виробів і покриття із полімерних матеріалів», «Інструментальне виробництво». У 1986 році відкривається нова спеціальність «Експлуатація та налагодження станків з програмним і числовим управлінням». За період з 1969 до 1990 року випуск спеціалістів становив 16 653 чоловік. Пріоритетним напрямом технікуму в той час стали економічні спеціальності.

Создан 21 ноя 2010